Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

- Πρακτικό επιλογής αγροτών - ασφαλισμένων στον ΟΓΑ 3ης πρόσκλησης (05.03.2014) (PDF)

- Πρακτικό επιλογής νέων επιστημόνων 3ης πρόσκλησης (05.03.2014) (PDF)

- 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος νέων επιστημόνων (PDF)

- 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αγροτών - ασφαλισμένων στον ΟΓΑ (PDF)

- Πρακτικό επιλογής αγροτών - ασφαλισμένων στον ΟΓΑ 2ης πρόσκλησης (PDF)

- Πρακτικό επιλογής νέων επιστημόνων 2ης πρόσκλησης (PDF)

- Δελτίου τύπου (16.10.2013) (PDF)

- Πρακτικό επιλογής ανέργων (PDF)

- Πρακτικό επιλογής νέων επιστημόνων (PDF)

- Πρακτικό επιλογής αγροτών - ασφαλισμένων στον ΟΓΑ (PDF)

- Αίτηση συμμετοχής (DOC)


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.