Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

 • ANKO
  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
  Δυναμικός Μηχανισμός Τοπικών Φορέων
  Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Portfolio
  Εκπόνηση μελετών
  Τηλεθέρμανσης
  Κτιριακών
  Οδοποιίας
  Μετεγκατάστασης οικισμών
  Δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης
  Αρδευτικών έργων
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
  Ενίσχυση της Ανάπτυξης
  Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Τοπική επιχειρηματικότητα – αγροδιατροφή
  Δικτύωση-Συνεργασία-Συμμετοχή
  Ποιότητα ζωής τοπικού πληθυσμού
  Καινοτομία
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη
 • GEODM
  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
  Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
  Χαρτογραφικά, Περιγραφικά Στοιχεία
  και Θεματικούς Χάρτες
Enjoy logo
fShare
0

«Enjoy it’s from Europe» Εγκρίθηκαν 52 προγράμματα (απλά) που αποσκοπούν στην προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ σε όλον τον κόσμος ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα προγράμματα θα αντλήσουν χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ.
Η Ελλάδα υπέβαλε τον 2ο μεγαλύτερο αριθμό προτάσεων (30) μετά την Ιταλία (36). Εγκρίθηκαν συνολικά τέσσερις (4) ανάμεσα στις οποίες  ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, ενώ στις επιλαχούσες προτάσεις είναι ο Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης (4η επιλαχούσα).

Τα προγράμματα αυτά θα βοηθήσουν τους παραγωγούς να επικοινωνήσουν την ποιότητα των προϊόντων τους, με σκοπό το άνοιγμα νέων αγορών και την αξιοποίηση του υφιστάμενου μεριδίου αγοράς τους.
Από τα εγκεκριμένα προγράμματα, τα 32 θα στοχεύσουν σε χώρες εκτός ΕΕ, ενώ τα 10 αφορούν τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ, τα οποία περιλαμβάνουν γεωγραφικές ενδείξεις όπως προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ), καθώς και τη βιολογική πιστοποίηση.

Τα  «απλά» προγράμματα αρχικά υποβλήθηκαν από οργανώσεις  των κρατών μελών, ανταποκρινόμενες σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια αξιολογήθηκαν και ταξινομήθηκαν από την CHAFEA (Consumers, health, agriculture and food executive agency), με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Συνολικά, 88 εκατομμύρια ευρώ χορηγήθηκαν από την ΕΕ σε αυτά τα προγράμματα.
Τα δέκα «πολλαπλά» προγράμματα  προτείνονται από οργανώσεις που εργάζονται στην ΕΕ ή σε πολυεθνικό επίπεδο, με τον ίδιο στόχο της  προώθησης των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ σε διάφορες χώρες και περιοχές. Η έγκριση αυτών των προγραμμάτων, για τα οποία είναι διαθέσιμα άλλα 45 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται αργότερα εντός του έτους.

Αναλυτικότερα εδώ:


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων anko.gr Αποδοχή