Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

Σε δημόσια διαβούλευση η πρoκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του αναπτυξιακού νόμου

Τίθεται από σήμερα 13 Μαρτίου 2018, σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η πρoκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Δεδομένης της σπουδαιότητας του συγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύσεων για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καλείστε να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 26 Μαρτίου και ώρα 14.00.

Σχετικό λίνκ εδώ


Άρθρο 01 - Σκοπός-Διάρκεια Καθεστώτος
Άρθρο 02 - Ορισμοί
Άρθρο 03 - Εφαρμοστέο Δίκαιο
Άρθρο 04 - Γενικοί κανόνες χορήγησης των ενισχύσεων
Άρθρο 05 - Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής
Άρθρο 06 - Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων
Άρθρο 07 - Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια
Άρθρο 08 - Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
Άρθρο 09 - Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων
Άρθρο 10 - Είδη Ενισχύσεων
Άρθρο 11 - Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων
Άρθρο 12 - Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων
Άρθρο 13 - Υποβολή αίτησης υπαγωγής
Άρθρο 14 - Περιεχόμενο και διαδικασία αξιολόγησης
Άρθρο 15 - Ενστάσεις
Άρθρο 16 - Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων
Άρθρο 17 - Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής. Έγκριση μεταβολών μετά την ολοκλήρωση
Άρθρο 18 - Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
Άρθρο 19 - Διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
Άρθρο 20 - Καταβολή ενισχύσεων
Άρθρο 21 - Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων
Άρθρο 22 - Παρακολούθηση τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων
Άρθρο 23 - Κυρώσεις
Άρθρο 24 - Μητρώο Αξιολογητών
Άρθρο 25 - Μητρώο Ελεγκτών
Άρθρο 26 - Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών
Άρθρο 27 - Γνωμοδοτική Επιτροπή
Άρθρο 28 - Έναρξη ισχύος

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο

 


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.