Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

PrioritEE Logo

On 22 and 23 February 2017, the kick off meeting and the launching event of the PrioritEE European project titled «Prioritize energy efficiency measures in public buildings: a decision support tool for regional and local public authorities» were organized by the project coordinator CNR-IMAA, in Rome. All project partners participated to this first project event.

PrioritEE benefits from the European Community funding within the «1st call for Modular projects» of the transnational European Cooperation Programme for the Mediterranean area, the «Interreg MED programme 2014-2020». 

Read more ...


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies .