Έχει τεθεί πλέον σε ισχύ ο νέος κανονισμός για τα λιπάσματα, ο οποίος αποβλέπει στη μείωση της επικινδυνότητας τους, στην προώθηση λιπασμάτων που δεν βλάπτουν σοβαρά το περιβάλλον. Επίσης, ο κανονισμός ενισχύει την ενιαία αγορά και στοχεύει στην ελλάτωση της εξάρτησης της Ευρώπης από την εισαγωγή λιπασμάτων.

Τα λιπάσματα που παράγονται από οργανικά απόβλητα θα μπορούν να αντικαταστήσουν το 30% των ορυκτών λιπασμάτων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι νέοι κανόνες θα καταστήσουν σύντομα δυνατή την εμπορία στην ΕΕ περισσότερων οργανικών λιπασμάτων και λιπασμάτων που παράγονται από απόβλητα.

Ο κανονισμός καλύπτει επτά κατηγορίες προϊόντων λίπανσης, και ειδικότερα:

  • λιπάσματα: ανόργανα λιπάσματα, οργανο-ανόργανα λιπάσματα, οργανικά λιπάσματα
  • βελτιωτικά εδάφους
  • υλικά ασβέστωσης
  • υποστρώματα καλλιέργειας
  • αναστολείς
  • 0βιοδιεγέρτες φυτών
  • 0σύμμεικτα προϊόντα λίπανσης

Βάσει των νεών αυτών κανόνων, η ενιαία αγορά θα ανοίξει για τα οργανικά λιπάσματα και λιπάσματα που παράγονται από απόβλητα. Θα καθοριστούν οριακές τιμές για τους τοξικούς επιμολυντές στα προϊόντα λίπανσης και θα επιτραπεί η προαιρετική εναρμόνιση. Προηγήθηκε τριετής μεταβατική περίοδος από τη θέσπιση των κανόνων, η οποία βοήθησε τις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τις διαδικασίες παραγωγής τους και να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες.

Για τη στήριξη των επιχειρήσεων, η Επιτροπή εξέδωσε επίσης έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την επισήμανση των λιπασμάτων της ΕΕ.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.