• Ecotours
  Ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών μετατρέποντάς τες σε εργαστήρια
  για τη συν-ανάπτυξη κυκλικών και βιώσιμων τουριστικών οικοσυστημάτων
 • Επιχειρημάτικα πάρκα
  Συμμετέχουμε. Συνδιαμορφώνουμε το αύριο
  Θεματικά Επιχειρηματικά Πάρκα
  Δυτικής Μακεδονίας
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
 • Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ
 • LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
  LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
  Σχεδιάζουμε μαζί το νέο πρόγραμμα
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη

Πρωτάθλημα Κυπρίνου Λίμνης Πολυφήτου


Leader


 


Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη χώρα της Ένωσης, ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων στην Ε.Ε

Πληρωμές, δάνεια & επενδύσεις

Σύσταση & επέκταση επιχείρησης


geodm.gr

Smart Rural Entrepreneurship


Στις 31 Ιανουαρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη η εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο «Smart Rural Entrepreneurship – SmartRural», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας από το Πρόγραμμα Balkan Mediterranean 2014 - 2020.

Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία διακρατικής συνεργασίας για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο των πέντε (5) βαλκανικών χωρών που συμμετέχουν, μέσω της ανάπτυξης και αξιοποίησης του μοντέλου εξειδίκευσης SmartRural, το οποίο βασίζεται στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.


Πεδίο υλοποίησης του έργου αποτελούν αγροτικές περιοχές των βαλκανικών χωρών όπου δραστηριοποιούνται οι εταίροι του έργου και οι οποίοι είναι:

 • Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε – ΑΝΚΟ (Ελλάδα) – Συντονιστής Φορέας
 • Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα)
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Ελλάδα)
 • Bulgaria Economic Forum (Βουλγαρία)
 • Local Economic Development Agency – Razlog (Βουλγαρία)
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας (Κύπρος)
 • Municipality of Dropull (Αλβανία)
 • Center for Development of Pelagonija Region (π.ΓΔΜ) 

Ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται:

 • Η ανάπτυξη ελεύθερα προσβάσιμης ηλεκτρονικής τράπεζας εργαλείων γνώσης για στήριξη της επιχειρηματικότητας.
 • Η ανάπτυξη πλατφόρμας για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
 • Η δημιουργία δομών συμβουλευτικής και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (start ups και υφισταμένων).

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2017 και θα διαρκέσει έως το Νοέμβριο του 2019.
Το κύριο όφελος από την υλοποίηση του έργου είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης σε περιοχές της υπαίθρου μέσω της δικτύωσης και της διακρατικής συνεργασίας επιχειρήσεων, τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικών εταίρων .
Στη συνέχεια παρατίθεται Αναλυτικό Πρόγραμμα με πληροφορίες για το χώρο και τη θεματολογία της συνάντησης.

Πρόγραμμα Συνάντησης

Τοποθεσία: «Ξενοδοχείο Αλιάκμων», Ελ. Βενιζέλου 38, Κοζάνη
Ημερομηνία: Τετάρτη , 31 Ιανουαρίου 2018
Ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.

10:30 – 10:45 Άφιξη - εγγραφές
10:45 – 11:00 Χαιρετισμός Επικεφαλής Εταίρου - ΑΝΚΟ
11:00 – 11:30 Παρουσίαση του έργου SmartRural (Στόχοι, εταιρικό σχήμα, πακέτα εργασίας, παραδοτέα και αναμενόμενα αποτελέσματα)
11:30 – 11:45 Παρουσίαση των εταίρων του έργου
11:45 – 12:00 Διάλειμμα
12:00 – 13:00 Ρόλος των εταίρων, Ομάδες στόχου και Σχέδιο δράσης
13:00 – 13:30 Διαχείριση και Χρηματοδότηση του έργου (Νομική βάση και έγγραφα, σύσταση του Steering Committee)
13:30 – 14:30 Γεύμα
14:30 – 15:00 Ζητήματα επικοινωνίας του έργου
15:00 – 15:30 Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ορόσημα του έργου
15:30 – 15:45 Άμεσες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν
15:45 – 16:30 Ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των εταίρων του έργου
16:30 Συμπεράσματα

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.