Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ) διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα, σε συνέχεια της δημοσίευσης της Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων για την Δράση 1.2.1.01 «Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας - Γουνοποιία, Αγροδιατροφή, Οινοποιία - Αμπελουργία» στο πλαίσιο Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου 2018 στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης με στόχο την ενημέρωση για την καλύτερη και ευχερέστερη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Πρόγραμμα Ημερίδας

Ώρα Περιγραφή Υπεύθυνος
17:00-17:30 Προσέλευση - Εγγραφή  
17:30-17:45  Χαιρετισμοί

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφεριάρχης Δυτ. Μακεδονίας

17:45 - 18:15  Γενικά Στοιχεία - Θεσμικό Πλαίσιο Πρόσκλησης

Χ. Κιουρτσίδης

Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ

18:15 - 18:30  Διαδικασία Αξιολόγησης Προτάσεων

Ι. Παπαϊωάννου,

Προϊστάμενος Μον. Α2/ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ

18:30 - 18:45  Διαδικασία Παρακολούθησης της Υλοποίησης - Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Χ. Κιουρτσίδης,

Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ

18:45 - 19:00  Διάλλειμα  
19:00 - 20:00  Συζήτηση - Ερωτήσεις  

Παρακαλούνται οι φορείς Αυτοδιοίκησης και οι Συλλογικοί Φορείς να μεριμνήσουν για την κατά το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών και των μελών των συλλογικών τους οργάνων.

Ιδιαίτερα παρακαλούμε με μέριμνα των ερευνητικών, των επιχειρηματικών και αγροτικών συλλογικών φορέων να ενημερωθούν και να συμμετέχουν εκπρόσωποι από επιχειρηματικές υποδομές και δομές, επιχειρηματικά συνεργαζόμενα σχήματα και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρειά μας.

Η ενημερωτική ημερίδα είναι ανοιχτή για το κοινό.

Πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση και άλλα θέματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ) http://www.pepdym.gr.