Χρηματοδοτήσεις

30 Ιουνίου 2022

Το πρόγραμμα απευθύνεται ειδικά σε: Υφιστάμενες και Υπό Σύσταση ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις Α) Υφιστάμενα Νομικά Πρόσωπα (ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις) Β) Υπό-σύσταση Νομικά Πρόσωπα που...

Νέα-Ανακοινώσεις EEN

29 Ιουνίου 2022

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) σε συνεργασία με το Enterprise Europe Network / Sector Group Agri-Food (Τομεακή Ομάδα Αγροδιατροφικών Προϊόντων) και με την υποστήριξη της Θεματικής Ομάδας...

Νέα-Ανακοινώσεις ANKO

23 Ιουνίου 2022

Η Κοινωνία της Πληροφορίας προσκαλεί τις ΜμΕ της Ελλάδας για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στο πρόγραμμα του άξονα 2.3 "Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων", της Δράσης 16706...

Νέα-Ανακοινώσεις ANKO

22 Ιουνίου 2022

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας -...

Νέα-Ανακοινώσεις

17 Ιουνίου 2022

Χάρη στο πρώτο πρόγραμμα του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) που εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή, η Ελλάδα θα κινητοποιήσει συνολική επένδυση ύψους 1,63 δισ. ευρώ για την άμβλυνση των επιπτώσεων...

ΕΣΠΑ 2014-2020 (el-GR)

16 Ιουνίου 2022

Εγκρίθηκε, χθες 15 Ιουνίου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», δημόσιας δαπάνης 3,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,1 δισ. ευρώ προέρχονται από κοινοτικούς πόρους...

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιος εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" (ΕΠ ΔΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 - ΕΦΕΠΑΕ ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Δράσης «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ ΠΔΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 υποβλήθηκαν 87 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού αιτούμενου χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού 9.968.094,03 € και αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 6.976.185,81 € υπερκαλύπτοντας τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη των 4,5 εκ. ευρώ της Δράσης.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00.

Πίνακας Περιφερειακής Κατανομή Υποβληθεισών Αιτήσεων Χρηματοδότησης ανά Περιφερειακή Ενότητα στη Δράση ««Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει ο έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών και των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής ενώ μετά θα διεξαχθεί η τεχνική αξιολόγηση των προτάσεων, ανά ομάδα κριτηρίων, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Υπενθυμίζεται ότι, η συγκεκριμένη Δράση έχει στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για τη βελτίωση της εξωστρέφειας και της επιχειρηματικότητας, με προτεραιότητα στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εκτός των περιοχών παρέμβασης των Επιχειρησιακών Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΒΑΑ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 4.500.000€, εκ των οποίων τα 1.000.000€ αντιστοιχούν σε επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν την επένδυση τους σε περιοχές Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ), αξιοποίησης των λιμνών Δυτικής Μακεδονίας. Η ανωτέρω αναφερόμενη Δημόσια Δαπάνη κατανέμεται οριζόντια ως ακολούθως :

  • κατά 70% δηλαδή μέχρι και 3.150.000€ για τα επιχειρηματικά που υποβάλλονται από υφιστάμενες επιχειρήσεις και
  • κατά 30% δηλαδή μέχρι και 1.350.000€ για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 15.000€ έως 280.000€ και το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 70% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Επιλέξιμες δαπάνες με συγκεκριμένα ανώτατα ποσοστά στο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι : Αγορά εξοπλισμού, Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού ΤΠΕ, Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων - Ενέργειες ποιότητας / πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων, Πνευματική ιδιοκτησία - Ευρεσιτεχνίες - Μεταφορά Τεχνογνωσίας, Συσκευασία - Ετικέτα - Branding, Ενέργειες προβολής & επικοινωνίας σε αγορές - στόχους, Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Βασικές ΠληροφορίεςΕπισημαίνεται ότι για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη και υλοποίηση της Δράσης οι υποψήφιοι Δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με :

α) την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310-480.000, www.kepa-anem.gr, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και

β) την ΑΝΚΟ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας), τηλ. 2461/24022 , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους μέσω της ιστοσελίδας www.kepa-anem.gr (πεδίο Στείλε το ερώτημά σου στη διεύθυνση: https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/).

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.