Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κων/νου Σκρέκα σχετικά με την πρώτη (1η) Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο “Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας” από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018» (Ημερομηνία απόφασης 20-12-2021/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 22-12-2021).

Πέρα των άλλων τροποποιήσεων που αναφέρονται στην απόφαση η συνολική διαθέσιμη δαπάνη θα ανέλθει σε 13.570.981,73€ από 9.748.717,73€.

Απόφαση και Τροποποιημένη Αναλυτική Πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ.