Leader


 


Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη χώρα της Ένωσης, ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων στην Ε.Ε

Πληρωμές, δάνεια & επενδύσεις

Σύσταση & επέκταση επιχείρησης


geodm.gr

Το Περιφερειακό Συμβούλιο του Ελσίνκι - Uusimaa από την Φινλανδία και η ANKO Α.Ε. - Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας από την Ελλάδα, εταίροι του ευρωπαϊκού έργου Bridges / Interreg Europe, εφαρμόζουν στην πράξη την διαπεριφερειακή συνεργασία προς όφελος των επιχειρήσεων, εντοπίζοντας τις ανάγκες για ζήτηση και παροχή καινοτομίας στη Δυτική Μακεδονία από την Φινλανδία.

Η έμπρακτη στήριξη και συνεργασία των δύο φορέων συνέβαλε στη γνωριμία και την επίτευξη συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής επιχείρησης 4G - GREEK GAIAS GLOBAL GATE και του Φινλανδικού Ινστιτούτου Luke.

Το Ινστιτούτο Φυσικών Πόρων της Φινλανδίας (Luke) δρα ως "επιταχυντής" της εμπορευματοποίησης των καινοτομιών μέσω αλληλεπιδράσεων με ξένες Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το Ινστιτούτο Luke εστιάζει στις νέες λύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της φινλανδικής βιο-οικονομίας και στην προώθηση νέων βιολογικών προϊόντων και επιχειρήσεων.

Μία από τις τελευταίες εξελίξεις αφορά μια νέα, μοναδική ιδέα (concept) για τρόφιμα. To Ινστιτούτο Luke προτίθεται να μεταφέρει την ιδέα αυτή στη βιομηχανία τροφίμων και σ αυτό το στάδιο βρίσκεται σε διαπραγμάτευση για συνεργασία με μια εταιρεία από την Ελλάδα, και συγκεκριμένα από την Κοζάνη, την 4G (Greek Gaia's Global Gate) που δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής αποξηραμένων φρούτων, λαχανικών και εδωδίμων φυτών.

Το Φινλανδικό Ινστιτούτο Luke και η εταιρία 4G θα ξεκινήσουν συνεργασία στο πλαίσιο ενός mini-project για την περαιτέρω ανάπτυξη της καινοτόμου αυτής ιδέας για την παραγωγή ενός νέου τροφίμου και την μεταφορά πληροφοριών σχετικά με αυτό. Το προϊόν θα είναι υγιεινό, νόστιμο, χωρίς γλουτένη, γαλακτοκομικά και σόγια, και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες πολλών καταναλωτών αλλά και στις τρέχουσες διατροφικές τάσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Το έργο επικεντρώνεται στη μεταφορά γνώσης, στην on-line εκπαίδευση στελεχών, στην εξέλιξη-αναβάθμιση συνταγών και στην αξιολόγηση των προϊόντων δοκιμής. «Η συνεργασία με έναν μεγάλο ερευνητικό οργανισμό από την Φινλανδία θα μας προσφέρει συγκεκριμένη ερευνητική τεχνογνωσία, καθώς και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για ένα νέο, υγιεινό και καινοτόμο προϊόν», σχολιάζει ο Γενικός Διευθυντής της 4G Global Gaia, κ. Ιωάννης Κουιμτζίδης.

Τα μελλοντικά σχέδια αφορούν στην αναβαθμισμένη επιχειρησιακή έρευνα (research-to-business) με στόχο την εμπορευματοποίηση του προϊόντος ή της «οικογένειας» προϊόντων που θα αναπτυχθούν, με τη σχετική πάντα αδειοδότηση. Η επιχείρηση 4G θα αποφασίσει εάν το νέο προϊόν θα λανσαριστεί, σε επόμενο στάδιο, στην Ελλάδα ή και σε άλλες σχετικές αγορές.

Το mini-project χρηματοδοτείται για το φινλανδικό τμήμα της συνεργασίας, από το έργο Interreg Europe BRIDGES και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ελσίνκι - Uusimaa.

Η συνεργασία μεταξύ των φορέων υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Enterprise Europe Network μέλος του οποίου είναι η ΑΝΚΟ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Περιφέρεια της Uusimaa, Φινλανδία
Φινλανδικό Ινστιτούτο Luke
Ευρωπαϊκό έργο Bridges / Interreg Europe


ANKO AE Social Media

 

ANKO SA Facebook  ANKO SA LinkedIn  ANKO SA Instagram  ANKO SA Youtube

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.