Εθνική Νομοθεσία - Επικαιρότητα

Τίτλος
Εθνικό Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία»:από 29 Αυγούστου οι αιτήσεις των ανέργων νέων 18 έως 24 ετών
Τοπικό Σήμα Ποιότητας Δυτικής Μακεδονίας: Πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις
Πρόσκληση στην ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του "Τοπικού Σήματος Ποιότητας Δυτικής Μακεδονίας"
Παρουσίαση νέων ηλεκτρονικών διαδικασιών εγγραφής στο ΓΕΜΗ, κατάθεσης εμπορικού σήματος και κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας και δημιουργίας ν
Προκήρυξη/Πληροφοριακό Δελτίο για την εισαγωγή 475 Καταρτιζομένων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού
Σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα έως 26 Νοεμβρίου το Σχέδιο Νόμου για την «Ενίσχυση της Ανακύκλωσης και βελτίωση της Διαχείρισης των Αποβλ
Σε διαβούλευση το νoμοσχέδιο για το ΕΣΠΑ 2014-2020
Σε εφαρμογή το «Ελληνικό Σήμα»
Παρουσίαση του «Ελληνικού Σήματος» προϊόντων και υπηρεσιών
Καθορίστηκαν τα ποσά της ετήσιας συνδρομής στα Eπιμελητήρια καθώς και τα ενιαία ανταποδοτικά τέλη
Διασύνδεση του Γ.Ε.ΜΗ. με την e-justice platform (Ενιαία Πλατφόρμα Εμπορικής Δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εκδόθηκε ο Οδηγός Ορθής Πρακτικής για τις Μονάδες Οικοτεχνικής Παραγωγής
Νέα εποχή για το επιχειρείν το πληροφοριακό σύστημα για την αδειοδότηση και την έναρξη λειτουργίας επιχειρήσεων
Συγκροτείται Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη της προωθούμενης καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην ΠΔΜ
Αύξηση των δαπανών για Έρευνα & Ανάπτυξη στην Ελλάδα
Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα γίνεται πλέον η ίδρυση των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ)
Σε διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα μέχρι 3 Δεκεμβρίου 2018
Αποτελέσματα αξιολόγησης για τα Κέντρα Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας
Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας
Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.