Προγράμματα

Τίτλος
SmartRural
21 Νοεμβρίου 2017 - 1η ημέρα της διαπεριφερειακής συνάντησης του έργου BRIDGES στην Κοζάνη
Ξεκινά η προκήρυξη δράσεων για το πρόγραμμα «LEADER» - Κονδύλια ύψους 350 εκατ. ευρώ για αναπτυξιακές δράσεις στις αγροτικές περιοχές
Δελτίου Τύπου για το Kick off meeting του έργου SmartRural
Εναρκτήρια Συνάντηση του προγράμματος "Smart Rural Entrepreneurship"-Balkan Mediterranean 2014 - 2020
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα WE GROW για την χαρτογράφηση & υποστήριξη στη χρηματοδότηση καινοτόμων γυναικών επιχειρηματιών
WiFi for Europe (WiFi4EU):Πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων WiFi από τους Δήμους για τη δωρεάν πρόσβαση
Ενημερωτικές εκδηλώσεις την Πέμπτη 26/4 στην Κοζάνη
Ενημερωτικές εκδηλώσεις την Τετάρτη 25/4 στα Γρεβενά
Πρόσκληση ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE 2018
Παράταση 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος CLLD-LEADER
Eκδήλωση με θέμα: «Παρουσίαση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας στη Λίμνη Πολυφύτου»
1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD
Πρόσκληση συμμετοχής ενδιαφερομένων στις ενημερωτικές εκδηλώσεις παρουσίασης του νέου προγράμματος Leader σε Δήμους των Π.Ε. Κοζάνης & Γρεβενών
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠ -ΠΔΜ ΕΣΠΑ 2014-2020
Ενημέρωση για το πρόγραμμα Bridges
Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος LEADER
Ανακοίνωση Λειτουργίας Γραφείου Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ για τις Δράσεις του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020 εντός της ΑΝΚΟ.
Ενημέρωση για τη Δράση του ΕΣΠΑ 2014-2020 "Μεταποίηση-Τουρισμός" του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
Πρόσκληση σε εκδήλωση για την παρουσίαση της Δράσης του Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 για την Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας στους Τομείς Μεταποίησης & Τουρισμού
Την Πέμπτη 31-10-2019 και ώρα 14:00 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης "Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας / Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρώ
Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη Δράση “Μεταποίηση-Τουρισμός” του ΕΠ/ΠΔΜ 2014-2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 12η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) 6-11-2019
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσίων επενδύσεων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στις Π.Ε. Κοζάνης και Π.Ε. Γρεβενών μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ
Δελτίο Τύπου: Ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων στο πλαίσιο της 1ηςπρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος LEADER για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα της ΑΝΚΟ
2ο έντυπο του έργου BRIDGES
Ένταξη 62 ιδιωτικών έργων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΚΟ
Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» (Πρόσκλησης 112 )
10 εκ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020 για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας που επλήγησαν από τον COVID-19
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας της τελικής έκδοσης αποτελεσμάτων του έργου BRIDGES
Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.