ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο κεφάλαιο 4.3 Ειδική επαγγελματική εμπειρία επισημαίνεται ότι ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας:

Για τους μισθωτούς,

προκύπτει με:

  • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει ηδιάρκεια της ασφάλισης ή
  • Βεβαίωση εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής από την οποία να προκύπτει το ακριβές αντικείμενο της θέσης εργασίας και η αντίστοιχη αποκτηθείσα ειδική εμπειρία.
  • Εναλλακτικά της παραπάνω βεβαίωσης, προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο του ν.1599/1986, και πίνακα συμβάσεων από τις οποίες να προκύπτει το ακριβές αντικείμενο της θέσης εργασίας, το χρονικό διάστημα και η αντίστοιχη αποκτηθείσα ειδική εμπειρία.
  • Για τους ελευθέρους επαγγελματίες,

προκύπτει με:

  • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης ή
  • Βεβαίωση εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής από την οποία να προκύπτει το ακριβές αντικείμενο της θέσης εργασίας και η αντίστοιχη αποκτηθείσα ειδική εμπειρία.
  • Εναλλακτικά της παραπάνω βεβαίωσης, προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο του ν.1599/1986, και συμβάσεις από τις οποίες να προκύπτει το ακριβές αντικείμενο της θέσης εργασίας, το χρονικό διάστημα και η αντίστοιχη αποκτηθείσα ειδική εμπειρία.

Δείτε τα σχετικά άρθρα των διαγωνισμών:

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του 3ου Διεθνούς Συνέδριου Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO Ελλάδας και Κύπρου, με τίτλο «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ UNESCO ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, στις 3 έως 5 Ιουνίου 2022.

Τη διοργάνωση του 3ου Συνεδρίου, για το 2022, έχει αναλάβει ο οργανισμός Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε., ως φορέας λειτουργίας του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Βίκου-Αώου, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου και σε συνεργασία με το Ελληνικό Forum Γεωπάρκων.

Στην Ελλάδα και στην Κύπρο υπάρχουν οκτώ Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO, τα οποία είναι τα εξής: (α) Νήσος Λέσβος, (β) Ψηλορείτης, (γ) Χελμός- Βουραϊκός, (δ) Βίκος- Αώος, (ε) Σητεία, (στ) Γρεβενά- Κοζάνη, (ζ) Κεφαλονιά- Ιθάκη και (η) Τροόδος.

Δείτε περισσότερα στην επίσημη σελίδα.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Σικελίας (Sicindustria) με την υποστήριξη της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., μέλη του Δικτύου Enteprise Europe Network και της Τομεακής Ομάδας Αγροδιατροφικών Προϊόντων (Sector Group Agri-Food), συνδιοργανώνουν Επιχειρηματική Αποστολή στη Σικελία, Ιταλία η οποία θα πραγματοποιηθεί από 5 εως 8 Ιουλίου 2022 στο Παλέρμο της Ιταλίας. Η εκδήλωση χρηματοδοτείται από την Ένωση Επιμελητηρίων της Σικελίας (Unioncamere Sicilia).

Περισσότερα...

Η  ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με έξι (6) άτομα για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης περιόδου 2022-2023», συνολικής διάρκειας είκοσι ενός (21) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε έξι (6) άτομα με τις παρακάτω ειδικότητες:

  • Ένα άτομο (1) Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ
  • Τρία άτομα (3) Πολιτικοί Μηχανικοί ΠΕ
  • Δύο άτομα (2) Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ

Το αντικείμενο της σύμβασης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του έργου «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης περιόδου 2022-2023» και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. , οι δε οικείες συμβάσεις μίσθωσης έργου περατώνονται άμεσα και χωρίς άλλη διατύπωση με την ολοκλήρωση του ως άνω έργου.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.