-->

Αριθμός απόφασης : 34/2023

Έγκριση σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου με ένα (1) άτομο ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «Μελέτη οδικής διασύνδεσης συνοριακής διάβασης με τον οικισμό Λαιμού»

Δείτε την απόφαση εδώ.

Αριθμός απόφασης : 32/2023

Έγκριση σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου με ένα (1) άτομο ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «Μελέτες βελτίωσης οδού Νησί Καρπερό»

Δείτε την απόφαση εδώ.

Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΚΑΡΥΔΙΤΣΗΣ-ΘΑΛΗ ΜΗΛΙΣΙΟΥ ΚΑΙ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ», συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Περισσότερα...

Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης,προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με δύο (2) άτομα για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «Τεχνική Υποστήριξη του Τμήματος Μελετών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Βοϊου στη σύνταξη Μελετών», συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Περισσότερα...

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 19/2023

Έγκριση σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) ιδιωτικού δικαίου με ένα (1) άτομο ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Συνδρομή στην επίβλεψη έργων και μελετών της Π.Ε. Φλώρινας περιόδου 2022-2023».

Δείτε την απόφαση

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.