-->

Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μελέτη οδικής διασύνδεσης συνοριακής διάβασης με τον οικισμό Λαιμού», συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η Συμβάση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε ένα (1) άτομο ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε.

Το αντικείμενο της σύμβασης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του έργου «Μελέτη οδικής διασύνδεσης συνοριακής διάβασης με τον οικισμό Λαιμού»» και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., οι δε οικείες συμβάσεις μίσθωσης έργου περατώνονται άμεσα και χωρίς άλλη διατύπωση με την ολοκλήρωση του ως άνω έργου.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.