-->

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 17/2023

Έγκριση σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου με ένα (1) άτομο ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «Συνδρομή στην επίβλεψη έργων και μελετών της Π.Ε. Καστοριάς περιόδου 2022-2023»

Δείτε την απόφαση

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.