-->

Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης,προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με δύο (2) άτομα για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «Τεχνική Υποστήριξη του Τμήματος Μελετών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Βοϊου στη σύνταξη Μελετών», συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε δύο (2) άτομα με τις παρακάτω ειδικότητες:

  • Ένα άτομο (1) Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με εμπειρία
  • Ένα άτομο (1) Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ χωρίς εμπειρία

Το αντικείμενο της σύμβασης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του έργου «Τεχνική Υποστήριξη του Τμήματος Μελετών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Βοΐου στη σύνταξη Μελετών» και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.οι δε οικείες συμβάσεις μίσθωσης έργου περατώνονται άμεσα και χωρίς άλλη διατύπωση με την ολοκλήρωση του ως άνω έργου.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.