Leader


 


Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη χώρα της Ένωσης, ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων στην Ε.Ε

Πληρωμές, δάνεια & επενδύσεις

Σύσταση & επέκταση επιχείρησης


geodm.gr

EEN Kick Off Meeting

Με αισιοδοξία και ελπίδα για την επόμενη μέρα ολοκληρώθηκε η πρώτη πανελλαδική συνάντηση της νέας κοινοπραξίας Enterprise Europe Network - Hellas, σηματοδοτώντας την έναρξη των εργασιών της περιόδου 2022-2025.

Με συντονιστές το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), το Enterprise Europe Network - Hellas από το 2008 έχει καταγράψει σημαντική παρουσία στη χώρα βοηθώντας εκατοντάδες επιχειρήσεις να δικτυωθούν και να αναπτυχθούν.

«Σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, αποδείξατε ότι ένα ελληνικό σχήμα μπορεί να είναι αξιόπιστο και αποτελεσματικό» ανέφερε στην ομιλία του κατά την έναρξη των εργασιών ο Μάκης Τικφέσης, στέλεχος του European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA).

Το μήνυμα της πολιτικής ηγεσίας μετέφερε στον δικό του χαιρετισμό ο Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Δρ Χρίστος Δήμας: «Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε κόμβο καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή. Για την επίτευξη αυτού του στόχου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που καινοτομούν».

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για καινοτόμες επιχειρήσεις

«Η νέα περίοδος του δικτύου στην Ελλάδα (2022-2025) σημαίνει νέες ολοκληρωμένες υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με διεθνείς φιλοδοξίες και δυναμικό καινοτομίας», δηλώνει ο συντονιστής της κοινοπραξίας Αχιλλέας Μπάρλας (Δίκτυο ΠΡΑΞΗ).

Στις καινοτομίες και τα νέα στοιχεία του δικτύου συγκαταλέγονται η πελατοκεντρική προσέγγιση με έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών, και η ολοκληρωμένη υποστήριξη μιας επιχείρησης μέσω της εκτίμησης των αναγκών και την παροχή συνδυασμένων και διαχρονικών υπηρεσιών (client journey).

Ο κύριος προσανατολισμός της νέας κοινοπραξίας είναι η υποστήριξη της καινοτομίας, και της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Φιλόδοξοι στόχοι

Αχ. Μπάρλας

Παρουσιάζοντας τη στοχοθεσία για την περίοδο 2022-2025, ο Αχ. Μπάρλας ανέφερε τα εξής:

· Βασικές συμβουλευτικές υπηρεσίες πρόκειται να λάβουν 7.000 επιχειρήσεις και οργανισμοί σε όλη την Ελλάδα

· Προηγμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες αναμένεται να λάβουν περισσότερες από 700 μικρομεσαίες επιχειρήσεις

· 500 από αυτές προβλέπεται να επιτύχουν διεθνείς συνεργασίες με επιχειρήσεις του εξωτερικού

· Τουλάχιστον 150 μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα εξασφαλίσουν θετικά αποτελέσματα σε θέματα οικονομικής εξέλιξης, διατήρησης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

· 339 επιχειρήσεις θα μπουν σε κύκλο λήψης συνδυασμένων υπηρεσιών (client journey).

Στοχευμένη Επικοινωνία

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) για τη νέα περίοδο έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και στην Επικοινωνία του δικτύου. Επιδίωξη είναι η ανάπτυξη στοχευμένων ενεργειών Επικοινωνίας με αποδέκτες τους πρωτοπόρους του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου και η υποστήριξη όλων των μελών της κοινοπραξίας προκειμένου να καταθέσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις δικές τους ιστορίες επιτυχίας με πρωταγωνιστές ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συνολικός στόχος του δικτύου είναι να καταθέσει 55 ιστορίες επιτυχίας μέχρι το 2025.

Η νέα κοινοπραξία αποτελείται από 16 αναπτυξιακούς οργανισμούς:

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ)
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ)
ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Επιμελητήριο Αρκαδίας
Επιμελητήριο Ιωαννίνων
Επιμελητήριο Καβάλας
Επιμελητήριο Ηρακλείου
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΑΤΕ, πρώην ΤΑΝΕΟ)
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας, MIRTEC S.A. (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.)
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΕ&ΔΕ)

ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΑΝΚΟ είναι μέλος του ευρωπαικού δικτύου από την έναρξη της λειτουργίας του το 2008. Είναι ο μοναδικός Αναπτυξιακός Οργανισμός που συμμετέχει στην εθνική κοινοπραξία παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Λιάνα Παπατέρπου
Στη διάρκεια της πανελλαδικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 28/2 και 1/3, η υπεύθυνη του Δικτύου ΕΕΝ στην ΑΝΚΟ κα. Λιάνα Παπατέρπου παρουσίασε στους εταίρους τον ρόλο και τις πολυεπίπεδες υπηρεσίες του οργανισμού τονίζοντας την πολυετή παροχή υπηρεσιών της ΑΝΚΟ στο επιχειρηματικό, εκπαιδευτικό και θεσμικό οικοσύστημα της περιοχής καθώς και την έμφαση στην υποστήριξη της εξωστρέφειας και της καινοτομίας των δυναμικών επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σπύρος Κελλίδης

Αντίστοιχα, ο κ. Σπύρος Κελλίδης, στέλεχος του ΕΕΝ/ΑΝΚΟ και IT expert της εθνικής κοινοπραξίας παρουσίασε τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν οι εταίροι του δικτύου ΕΕΝ στην περίοδο 2022-2025. Σημειωτέον ότι ο κ. Κελλίδης θα προεδρεύει στην τομεακή ομάδα (sector group) Αγροδιατροφής του ευρωπαικού δικτύου.

ANKO ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.
Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ANKO AE Social Media

 

ANKO SA Facebook  ANKO SA LinkedIn  ANKO SA Instagram  ANKO SA Youtube

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.