Πρωτάθλημα Κυπρίνου Λίμνης Πολυφήτου


Leader


 


Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη χώρα της Ένωσης, ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων στην Ε.Ε

Πληρωμές, δάνεια & επενδύσεις

Σύσταση & επέκταση επιχείρησης


geodm.gr

Πρόσφατα ξεκίνησε τη λειτουργία της η πλατφόρμα «Kohesio» (https://kohesio.ec.europa.eu/), μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων της ΕΕ που προσφέρει πρόσβαση σε πληροφορίες για έργα  και δικαιούχους που συγχρηματοδοτούνται από την Πολιτική Συνοχής.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα συγκεντρώνει επί του παρόντος δεδομένα για περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο έργα και περίπου 500.000 δικαιούχους στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, που  χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

📶Η πλατφόρμα περιλαμβάνει δεδομένα για την προγραμματική περίοδο 2014-2021, ενώ θα εμπλουτίζεται σταδιακά με νέα έργα και δικαιούχους για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ενώ είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.
Επιλέγοντας στον χάρτη της πλατφόρμας την Ελλάδα, διατίθενται επί του παρόντος στοιχεία για 50.403 έργα από την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, συμπεριλαμβανομένων συνδέσμων με τα αντίστοιχα προγράμματα και ταμεία. Επίσης, δίδονται δεδομένα για τους δικαιούχους των έργων και την κατάσταση υλοποίησής τους.

‼️Μπορείτε να δείτε τα έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Πολιτική Συνοχής στις ελληνικές περιφέρειες μέσω της πλοήγησης στον χάρτη.


✴️Επισημαίνεται πως όλα τα στοιχεία που δημοσιεύονται στους καταλόγους αντλούνται από τις εθνικές και περιφερειακές Διαχειριστικές Αρχές της ΕΕ. Ως εκ τούτου, καθίστανται διαθέσιμες σε όλους τις πληροφορίες που είχαν για τα ευρωπαϊκά έργα μέχρι σήμερα οι διαχειριστικές αρχές.

Με τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους, η ΕΕ στοχεύει επίσης να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ διαφορετικών περιφερειών και κρατών-μελών.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.