Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) σε συνεργασία με το Enterprise Europe Network / Sector Group Agri-Food (Τομεακή Ομάδα Αγροδιατροφικών Προϊόντων) και με την υποστήριξη της Θεματικής Ομάδας Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση (Thematic Group Access to Finance), υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσκαλούν τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ, με έμφαση στον κλάδο "Τρόφιμα / Ποτά" να παρακολουθήσουν και διαδικτυακά ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:

«Ευκαιρίες χρηματοδότησης για καινοτόμες εταιρείες αγροδιατροφής»

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) διαχειρίζεται προγράμματα για την υποστήριξη ερευνητών και επιχειρηματιών στις προσπάθειές τους να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες και προϊόντα και να τα προωθήσουν στην αγορά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι πιθανοί υποψήφιοι / ΜΜΕ μπορούν να μάθουν για τις "Ευκαιρίες χρηματοδότησης για καινοτόμες εταιρείες αγροδιατροφικών προϊόντων" και "Πληροφορίες σχετικά με τις ανοιχτές προσκλήσεις", συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλεξιμότητας και των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων από τον κ. Ivan Stefanic, Διευθυντή Προγράμματος EIC για Τεχνολογίες Τροφικής Αλυσίδας και για καινοτόμα και βιώσιμα τρόφιμα, και από τον κ. Μίχο Κωνσταντίνο EISMEA E.03 Accelerator. Η εκδήλωση είναι επίσης μια ευκαιρία να συζητηθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας αγροδιατροφής και η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων στις μέρες μας και να μάθουμε 10 λόγους για τους οποίους χρειαζόμαστε πραγματικά τα προγράμματα EIC.

Οι δυνητικοί φορείς που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης είναι μεμονωμένες καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), επιχειρηματίες, επιστήμονες από κράτη μέλη της ΕΕ ή από συνδεδεμένη χώρα με το πρόγραμμα "Ορίζοντας Ευρώπη" - Horizon Europe που επικεντρώνονται σε προϊόντα / τεχνολογίες ή καινοτομίες αγροδιατροφικών προϊόντων.

Το EIC είναι κάτι περισσότερο από ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης, καθώς εφαρμόζει την προληπτική προσέγγιση για τη διαχείριση έργων υψηλού κινδύνου, νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ μέσω ενός συνδυασμού υπηρεσιών επιτάχυνσης επιχειρήσεων, διαχειριστών προγραμμάτων και σημαντικής χρηματοδότησης για τη μετέπειτα ανάπτυξη.

Η εκδήλωση θα οργανωθεί σε υβριδική μορφή:

Ημερομηνία: 5 Ιουλίου 2022 στις 17:00 CET (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) - 18:00 Ώρα Ελλάδος
Χώρος διεξαγωγής: Sicindustria - Via XX Settembre 64 - Παλέρμο, Ιταλία
Online: Ο σύνδεσμος παρέχεται στη Φόρμα Εγγραφής

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν τη Φόρμα Εγγραφής και να επιλέξουν τον τύπο συμμετοχής τους, είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.