Με τροποποιητική κοινή υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 3791/18.07.2022, τροποποιούνται τα εθνικά και κοινοτικά κονδύλια στήριξης των προγραμμάτων ενημέρωσής για τους οίνους, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης, για την περίοδο εφαρμογής 2019-2023.

Αναλυτικότερα, η υπ' αρ. 1387/231285/17.9.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

1. Το ύψος του προϋπολογισμού του μέτρου όσον αφορά την ενωσιακή και εθνική χρηματοδοτική συμμετοχή, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης, για την περίοδο εφαρμογής 2019-2023 ορίζεται για κάθε οικονομικό έτος ως παρακάτω.

Δείτε την κοινή υπουργική απόφαση

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.