Το πρόγραμμα ECOTOURS είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενιαίας Αγοράς (SMP/SME Pillar), συμφωνία αριθ. 101085853. Το έργο προβλέπει χρηματοδοτική στήριξη στις Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις (ΠΜΜΜΕ, εφεξής δικαιούχο/ους) ως μέσο επίτευξης των στόχων του.

Οι τύποι των δράσεων που υλοποιούνται ώστε να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη είναι:

Δράση 1 — 80 ώρες παροχής συμβουλών και καθοδήγησης για την επιχειρηματικότητα και την κυκλική ανάπτυξη
Δράση 2 — Συμβουλευτική και πιστοποίηση βιωσιμότητας
Δράση 3 — Συμμετοχή σε διακρατική εκπαιδευτική επίσκεψη
Δράση 4 — Στήριξη για τη δημιουργία διαδρομής κυκλικού οικοτουρισμού
Δράση 5 — Συμμετοχή στον διαγωνισμό καινοτομίας

Αναμενόμενη διάρκεια υλοποίησης : Οκτώβριος 2023 — Φεβρουάριος 2025

Μέγιστο ποσό χρηματοδοτικής στήριξης: ενδεικτικά 6.650,00 ευρώ ανά επιλεγμένο δικαιούχο

Γλώσσα στην οποία υποβάλλονται οι Αιτήσεις χρηματοδότησης: Αγγλικά


Φόρμα Υποβολής

Προθεσμία Υποβολής: Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2023, 17:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) / 18:00 ώρα Ελλάδος (EEST)
Διαδικτυακή διεύθυνση για περαιτέρω πληροφορίες (πλήρες κείμενο της πρόσκλησης / κατευθυντήριες γραμμές της πρότασης)
Διαδικτυακή διεύθυνση για την Πρόσκληση στα ελληνικά


Συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα COSME της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι μόνο του συντάκτη ή των συντακτών και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις γνώμες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του EISMEA και του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις ΜΜΕ. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EISMEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για αυτές.


ANKO AE Social Media

 

ANKO SA Facebook  ANKO SA LinkedIn  ANKO SA Instagram  ANKO SA Youtube

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.