-->

Η πρωτοποριακή και καινοτόμος δράση για την προώθηση, τη στήριξη και τη συμμετοχή στην ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη, για την ανάδειξη της Δυτικής Μακεδονίας σε περιοχή υγιούς-ασφαλούς διαβίωσης και αειφόρου-βιώσιμης ανάπτυξης, με κοινωνική συνοχή και όραμα, με νέες ιδέες και ανθρώπους.

Περισσότερα...

Η δημιουργία μιας σύγχρονης, ισχυρής, εξειδικευμένης και οικονομικά αυτοδύναμης εταιρείας, μέσω :

  • της συμμετοχής της στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου
  • της καινοτόμου και πρωτοποριακής δράσης
  • της εξειδίκευσης των στελεχών της
  • του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος και των παραγωγικών μέσων
  • της σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης τόσο στο εσωτερικό (προσωπικό) όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας (μέτοχοι, πελάτες)
  • της ποιοτικής της δράσης

Η προοπτική της Εταιρείας θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με την προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας, ως χώρου που συνεχώς θα αναβαθμίζεται και θα αναπτύσσεται κοινωνικά και οικονομικά, με τη θετική ενεργοποίηση και συμβολή της ΑΝΚΟ.

Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. δημιουργήθηκε από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Δημοσίου και τους συλλογικούς φορείς του αγροτικού χώρου και των παραγωγικών τάξεων της περιοχής, για να αποτελεί τον πρωτοποριακό επιστημονικό μηχανισμό στην προώθηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Περισσότερα...

Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ από την ίδρυσή της φροντίζει να τηρεί πιστά τις αρχές της. Η κυριότερη αξία της εταιρείας είναι ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ που εκφράζεται προς τρεις (3) βασικές κατευθύνσεις : 

  • Προς τους Μετόχους και τους Πελάτες
  • Προς τους εργαζομένους
  • Προς την κοινωνία

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας AE από την ίδρυσή της φροντίζει να τηρεί πιστά τις αρχές της.

Περισσότερα...

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.