-->

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., που βρίσκονται στη διεύθυνση Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη, την 25η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 

Εκτύπωση

Από την ίδρυση της το 1985 η ΑΝΚΟ, κάτω από μια συγκεκριμένη πίεση αναγκών, που ήταν αποτέλεσμα της ανεπάρκειας του μοντέλου ανάπτυξης της περιοχής και των δεδομένων της κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης, ανέπτυξε τεχνογνωσία  σε εξειδικευμένα θέματα και επέδειξε μια ιδιαίτερη ικανότητα στη διαχείριση προγραμμάτων.

Με στόχο δε τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η ΑΝΚΟ εφαρμόζει τα τελευταία έξι (6) χρόνια Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2000.

Κύριος σκοπός του Συστήματος είναι η ΠΡΟΛΗΨΗ και όχι απλά ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ προβλημάτων ποιότητας και η ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ στο σύνολο του Συστήματος και επομένως στη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών με τελικό προσδοκώμενο αποτέλεσμα την ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ. Ειδικότερα σταθερή πολιτική της ΑΝΚΟ είναι η εκτέλεση των αναλαμβανόμενων δράσεων με τρόπο πού να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί και πάντα εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου.

Στοχεύοντας λοιπόν στην μακροπρόθεσμη και συνεχή βελτίωση της επίδοσης η Εταιρεία προσπαθεί να επικεντρώνει την προσοχή της στους πελάτες καλύπτοντας συγχρόνως τις ανάγκες όλων των άλλων ομάδων ενδιαφερομένων.

Ο διαδικτυακός τόπος www.anko.gr ανήκει στην Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., εφεξής ΑΝΚΟ. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος προσφέρει σε όλους (εφεξής χρήστης/επισκέπτης) ενημερωτικό περιεχόμενο με την μορφή άρθρων υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης. Πρέπει επίσης να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του.

Περισσότερα...


Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Ετήσια Γενική Συνέλευση στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., που βρίσκονται στη διεύθυνση Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη, την 22η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30:

 

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.