-->

Ιδρύεται το 1985 ( Ν 1416/84 ) με τον τίτλο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΑΝ.ΚΟ.) Α.Ε. με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Νομού Κοζάνης και της ευρύτερης περιοχής.

 

 • Το 1991 μετατρέπεται σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ) Α.Ε.
 • Το 2006 μετατρέπεται σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., με διακριτικό τίτλο ΑΝΚΟ

Ιδρύθηκε το 1985 (Ν.1416/84) με τον τίτλο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΝΚΟ ΑΕ για την καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων του Νομού Κοζάνης. Μετά από την πετυχημένη πορεία της, η εταιρεία το 1991 μετατρέπεται σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων της ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και το 2006 σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.ΤΑ. με διακριτικό τίτλο ΑΝΚΟ, μέσα από δραστηριότητες και ενέργειες που συμβάλλουν στη δημιουργία πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και συνεργασιών και αναδεικνύουν τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα της ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, δίνοντας απάντηση στις παρακάτω πιεστικές προκλήσεις της εποχής :

 • Επιτάχυνση του ρυθμού δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσω, κύρια, της επιχειρηματικότητας.
 • Μείωση εισοδηματικών αποκλίσεων και αναβάθμιση βιοτικού επιπέδου της περιοχής.
 • Διευρυμένη αναπαραγωγή του κοινωνικού κεφαλαίου.
 • Περιφερειακή ολοκλήρωση και ισόρροπη ανάπτυξη.
 • Ενίσχυση της αποκέντρωσης για την εξομάλυνση της περιφερειακής ανισότητας (ενίσχυση της συνοχής).
 • Αποδοτικότερη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ίδρυση της ΑΝΚΟ είναι το αποτέλεσμα της σύγκλισης ενός ώριμου προβληματισμού όσον αφορά την ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη και τις ανάγκες δημιουργίας ενός νέου πρωτοποριακού πλαισίου, το οποίο εκφράζει και συμπυκνώνει την αντίληψη για την αναδιανομή των ρόλων μέσα στο κύκλωμα παραγωγής και την ανάδειξη νέων παραγωγικών δυνάμεων.

Δημιουργήθηκε για να υπάρχει ο επιστημονικός φορέας που υπεύθυνα και συστηματικά :

 • θα διερευνά,
 • θα μελετά τις ποικίλες αναπτυξιακές δυνατότητες και
 • θα συντονίζει τις διάχυτες προσπάθειες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ A.E. συμβάλλει στη μετατροπή της ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σε μοντέλο υγιούς, ασφαλούς, βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.