Πρωτάθλημα Κυπρίνου Λίμνης Πολυφήτου


Leader


 


Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη χώρα της Ένωσης, ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων στην Ε.Ε

Πληρωμές, δάνεια & επενδύσεις

Σύσταση & επέκταση επιχείρησης


geodm.gr

Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER Άξονας 4 - Παρουσίαση έργων
Κοινοτική πρωτοβουλία LEADER+
Πρακτικός Οδηγός Χρηματοδότησης μιας Μικρής Επιχείρησης + mini οδηγός 8 βημάτων (πρωτοβουλία equal)
Πρακτικός Οδηγός Χρηματοδότησης
μιας Μικρής Επιχείρησης
mini οδηγός 8 βημάτων
(πρωτοβουλία equal)
Σιάτιστα Η Πόλη των κρυμμένων θησαυρών
Σιάτιστα
Η Πόλη των κρυμμένων θησαυρών
 
Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER Άξονας 4 - Παρουσίαση έργων
Εφαρμογή της προσέγγισης
LEADER Άξονας 4
Παρουσίαση έργων
Σιάτιστα Ανακάλυψε τους θησαυρούς της
Σιάτιστα
Ανακάλυψε τους θησαυρούς της
Το ταξίδι του ποταμού Πραμόριτσα (χάρτης)
Το ταξίδι του ποταμού Πραμόριτσα
(χάρτης)
Πρόταση μεθοδολογίας εκπόνησης μελετών διοίκησης έργων με στόχο την ενσωμάτωση τους στις μελέτες των έργων, Γκίνης Ι., Δντής Υποδομών
Πρόταση μεθοδολογίας εκπόνησης
μελετών διοίκησης έργων
με στόχο την ενσωμάτωση τους
στις μελέτες των έργων
Γκίνης Ι., Δντής Υποδομών
Ανασκόπηση των περιόδων εφαρμογής στους Δημόσιους Φορείς του προτύπου ΕΛΟΤ1429 και προτάσεις βελτίωσης του, Γκίνης Ι., Δντής Υποδομών
Ανασκόπηση των περιόδων εφαρμογής
στους Δημόσιους Φορείς του προτύπου ΕΛΟΤ1429
και προτάσεις βελτίωσης του
Γκίνης Ι., Δντής Υποδομών
Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.