Το νέο Leader 2023-2027 δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα σε δράσεις καινοτομίας, εξοικονόμησης ενέργειας, βιο-οικονομίας και κυκλικής οικονομίας.

Η κυκλική ανάπτυξη είναι ένα μοντέλο οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής παραγωγής και κατανάλωσης που στοχεύει στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης κοινωνίας με βάση ένα κυκλικό μοντέλο.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε στα στελέχη της ΟΤΔ της ΑΝΚΟ σεμινάριο κατάρτισης για την κατανόηση των εννοιών της βιο-οικονομίας και κυκλικής οικονομίας, έννοιες που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη οικονομία που προωθεί το LEADER και οι Ευρωπαϊκές Στρατηγικές.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.