Χρηματοδοτήσεις

04 Οκτωβρίου 2022

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνουν τη δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση», προϋπολογισμού 73,2...

Χρηματοδοτήσεις ANKO

03 Οκτωβρίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης ανακοίνωσε την έναρξη από Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, της υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς Ενίσχυσης της Αγροδιατροφής...

Χρηματοδοτήσεις ANKO

27 Σεπτεμβρίου 2022

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει την έκδοση της απόφασης για την προκήρυξη της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την...

Νέα-Ανακοινώσεις ANKO

26 Σεπτεμβρίου 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) δημοσίευσε το πρώτο Εγχειρίδιο για την Πράσινη Συμφωνία, με έμφαση στην κλιματική προσαρμογή. Το εγχειρίδιο αποτελεί διαδραστική εργαλειοθήκη που παρέχει...

Διαγωνισμοί

23 Σεπτεμβρίου 2022

Κατά του Πίνακα επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της...

Εκδηλώσεις ANKO

22 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Θα ήταν μεγάλη τιμή και χαρά μας η παρουσία σας στην εκδήλωση που διοργανώνουμε, με θέμα: “Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε θέματα πολιτικής προστασίας, περιβάλλοντος και...

Ταυτότητα του BERRY+

Το BERRY+ αποτελεί μια Συνεργασία Καινοτόμου Βιομηχανικού Εκσυγχρονισμού (S3 Industrial Modernization Partnership) η οποία εγκρίθηκε στις 17.11.2020 από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre – JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος της είναι η δημιουργία ενός διαπεριφερειακού cluster μεταξύ των εταίρων περιφερειών που συμμετέχουν, δίνοντας έμφαση στην παραγωγή προϊόντων με αξιοποίηση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων και των παράπλευρων ροών τους με βάση την αριστεία, για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και τη διασφάλιση πρόσβασης στις αγορές μέσω συνεργασιών αλυσίδων αξίας.

Επιλέχθηκαν οι συνεργασίες αλυσίδων αξίας δεδομένου ότι, ως επιχειρηματικά και περιφερειακά αναπτυξιακά εργαλεία, μπορούν να είναι τα πλέον αποτελεσματικά για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη που να βασίζεται στην καινοτομία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (περιφερειακό, εθνικό, Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκόσμιο).

Σημείο εκκίνησης του BERRY+ είναι η κυκλική οικονομία ως κινητήριος μοχλός για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Θεωρώντας ότι οι ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι είναι περιορισμένοι, υπάρχει η στόχευση για τη μεγιστοποίηση της αξίας που συνδέεται μ’ αυτούς στην οικονομία και στη διαδικασία δημιουργίας βιώσιμης ανάπτυξης για τις περιφέρειες των εταίρων. Οι διαπεριφερειακές συμπληρωματικές δράσεις που προσδιορίζονται μέσω της ανάλυσης των αλυσίδων αξίας μπορούν να υποστηρίξουν τη βιομηχανική ανάπτυξη των περιοχών των εταίρων, να ανοίξουν το δρόμο για μακροπρόθεσμη συνεργασία, από κοινού ανάπτυξη και να επιταχύνουν τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική κυκλική οικονομία.


Κατά τη διάρκεια της αρχικής αυτής φάσης της συνεργασίας BERRY+, οι αλυσίδες αξίας που τέθηκαν ως προτεραιότητα - από τις πρώτες ύλες έως τα τελικά προϊόντα - σχετίζονται με τα λειτουργικά τρόφιμα, τις πρωτεΐνες με βάση τα λαχανικά, τα αναγεννητικά καλλυντικά και τις παράπλευρες ροές της δασικής βιομηχανίας, δίνοντας έμφαση σ’ εκείνες που υποκαθιστούν προϊόντα που βασίζονται σε πρώτες ύλες που δεν είναι ανανεώσιμες, ενώ παράλληλα θα εξεταστούν οι συνέργειες μεταξύ αυτών των αλυσίδων αξίας. Οι αρχικές αυτές περιοχές εργασίας δεν είναι περιοριστικές και ενδεχομένως θα επεκταθούν και θα διαφοροποιηθούν, καθώς νέες περιφέρειες θα εντάσσονται στο BERRY+ ή καθώς η αρχική συνεργασία BERRY+ θα εντοπίζει νέες ευκαιρίες.

Οι πρωτοβουλίες του BERRY+ οργανώνονται σε τρεις διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων και τις συνέργιες τους: επενδύσεις, διαπεριφερειακά έργα και περιφερειακά & εθνικά έργα και πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν επενδύσεις και clusters.

Συμμετέχουσες Περιφέρειες στο BERRY+

Οι περιφέρειες που συμμετέχουν στη συνεργασία BERRY+ είναι οκτώ (8) και προέρχονται από πέντε (5) χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Συνεργασία BEERY+ συμμετέχουν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης με την Δομή Στήριξης RIS Δυτικής Μακεδονίας και η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ – ΑΝΚΟ, ενώ στο σύστημα διακυβέρνησης της Συνεργασίας θα εμπλακούν αφενός ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς και αφετέρου επιχειρήσεις της περιοχής με δραστηριότητα στους τομείς RIS της Δυτικής Μακεδονίας.

BERRY+ in Smart Specialization Platform

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.