• Ecotours
  Ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών μετατρέποντάς τες σε εργαστήρια
  για τη συν-ανάπτυξη κυκλικών και βιώσιμων τουριστικών οικοσυστημάτων
 • Επιχειρημάτικα πάρκα
  Συμμετέχουμε. Συνδιαμορφώνουμε το αύριο
  Θεματικά Επιχειρηματικά Πάρκα
  Δυτικής Μακεδονίας
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
 • Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ
 • LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
  LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
  Σχεδιάζουμε μαζί το νέο πρόγραμμα
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη

Πρωτάθλημα Κυπρίνου Λίμνης Πολυφήτου


Leader


 


Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη χώρα της Ένωσης, ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων στην Ε.Ε

Πληρωμές, δάνεια & επενδύσεις

Σύσταση & επέκταση επιχείρησης


geodm.gr

Η ΑΝKO Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο της προκήρυξης του Νέου Προγράμματος LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2023–2027, ανακοινώνει την έναρξη Ενημερωτικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα.

Για τον ολοκληρωμένο και επιτυχή σχεδιασμό του νέου προγράμματος, είναι απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων Φορέων της περιοχής παρέμβασης, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι της περιοχής, τοπικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, τουρισμού, περιβάλλοντος καθώς και ο τοπικός πληθυσμός.

Στο πλαίσιο αυτό και με σκοπό την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού για το περιεχόμενο του νέου προγράμματος, τις προϋποθέσεις, τους όρους και δεσμεύσεις καθώς και για τον από κοινού καθορισμό της τοπικής στρατηγικής του νέου προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν σε κάθε Δήμο ενημερωτικές εκδηλώσεις.

Επίσης, στις εκδηλώσεις θα δίνεται η δυνατότητα καταγραφής του αρχικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην προτεινόμενη περιοχή καθώς και η συμπλήρωση ερωτηματολογίου για τον καθορισμό και την ιεράρχηση των αναγκών, προτεραιοτήτων και υπο-παρεμβάσεων για κάθε περιοχή.

Η δυνατότητα της καταγραφής δίνεται επίσης σε κάθε ενδιαφερόμενο και μέσω της ιστοσελίδας του LEADER της ΑΝΚΟ (www.ankoleader.gr) και του facebook ANKO Leader https://www.facebook.com/ANKOLEADER με την ηλεκτρονική υποβολή του επενδυτικού ενδιαφέροντος και τη συμπλήρωση των απόψεων στο σχετικό ερωτηματολόγιο, τα οποία αποτελούν μέρος της διαδικασίας διαβούλευσης και θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού και υλοποιήσιμου προγράμματος, με βάση τις δυνατότητες, τις προοπτικές, τη γνώση και τη δυναμική της προτεινόμενης περιοχής εφαρμογής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

12/12/2022

17:00

ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

13/12/2022

17:00

ΣΕΡΒΙΩΝ

ΣΕΡΒΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

14/12/2022

19:00

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΒΕΛΒΕΝΤΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15/12/2022

19:00

ΒΟΙΟΥ

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΤΡΑΜΠΑΤΖΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

19/12/2022

17:00

https://forms.gle/FetibEPAbdgP3DKf6                https://forms.gle/q8UuLdRgQyVb7acL7

 

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.