• Ecotours
  Ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών μετατρέποντάς τες σε εργαστήρια
  για τη συν-ανάπτυξη κυκλικών και βιώσιμων τουριστικών οικοσυστημάτων
 • Επιχειρημάτικα πάρκα
  Συμμετέχουμε. Συνδιαμορφώνουμε το αύριο
  Θεματικά Επιχειρηματικά Πάρκα
  Δυτικής Μακεδονίας
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
 • Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ
 • LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
  LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
  Σχεδιάζουμε μαζί το νέο πρόγραμμα
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη

Πρωτάθλημα Κυπρίνου Λίμνης Πολυφήτου


Leader


 


Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη χώρα της Ένωσης, ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων στην Ε.Ε

Πληρωμές, δάνεια & επενδύσεις

Σύσταση & επέκταση επιχείρησης


geodm.gr

Digital photo

Η Ευρωπαική Επιτροπή συγκεντρώνει απόψεις σχετικά με τον τρόπο δίκαιης και αποτελεσματικής φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα μια δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να διασφαλίσει ότι η ψηφιακή οικονομία φορολογείται με δίκαιο και φιλικό προς την ανάπτυξη τρόπο. Η φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας έχει καταστεί ζήτημα πιεστικής σημασίας - πολιτικά και οικονομικά.

Το σημερινό φορολογικό πλαίσιο δεν ταιριάζει με τις σύγχρονες πραγματικότητες. Σχεδιάστηκε σε μια εποχή πριν από τον υπολογιστή και δεν μπορεί να συλλάβει δραστηριότητες που βασίζονται όλο και περισσότερο σε άυλα περιουσιακά στοιχεία και δεδομένα. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει ο κίνδυνος συρρίκνωσης των φορολογικών βάσεων για τα κράτη μέλη, οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και τα εμπόδια για τις καινοτόμες εταιρείες.
Ο κ. Pierre Moscovici, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε: «Κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί: το φορολογικό μας πλαίσιο δεν ταιριάζει πλέον με την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας ή με νέα επιχειρηματικά μοντέλα»
Τα κράτη μέλη θέλουν να φορολογήσουν τα τεράστια κέρδη που δημιουργούνται από την ψηφιακή οικονομική δραστηριότητα στη χώρα τους. Χρειαζόμαστε μια λύση σε επίπεδο ΕΕ, παρέχοντας ισχυρές λύσεις για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές στην ενιαία αγορά. "
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την ψηφιακή φορολογία, οι λύσεις για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας πρέπει ιδανικά να βρεθούν σε διεθνές επίπεδο, δεδομένης της παγκόσμιας φύσης του προβλήματος. Ωστόσο, η ΕΕ πρέπει επίσης να αναπτύξει τη δική της συνεκτική προσέγγιση σε αυτήν την πρόκληση, να διασφαλίσει τη δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση όλων των εταιρειών και να στηρίξει την ενιαία ψηφιακή αγορά. Όπως ζήτησαν οι ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19 Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή επεξεργάζεται νέες προτάσεις για την ψηφιακή φορολογία, τις οποίες θα παρουσιάσει στις αρχές του 2018.

Η Επιτροπή ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με τα κύρια προβλήματα που σχετίζονται με τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας, για τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις. Ζητά επίσης την ανάδραση σχετικά με πιθανές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα - τόσο στοχοθετημένα, προσωρινά μέτρα όσο και συνολικές μακροπρόθεσμες λύσεις. Αυτή η δημόσια διαβούλευση θα τροφοδοτήσει τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με τις προτάσεις ψηφιακής φορολογίας για το επόμενο έτος και θα διαρκέσει έως τις 3 Ιανουαρίου 2018.

For more information:

Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος διαβούλευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συντάξει μια έκθεση που θα συνοψίζει τις απαντήσεις.Οι συνεισφορές και η έκθεση θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της DG TAXUD κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Ομάδα-στόχος

Όλοι οι πολίτες της ΕΕ, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται για την εξέλιξη της ψηφιακής οικονομίας είναι ευπρόσδεκτοι να συμβάλουν σε αυτή τη διαβούλευση. Οι απαντήσεις που παρέχετε στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα αποτελέσουν σημαντικό μέρος της ανάλυσης και των μελλοντικών προτάσεων της Επιτροπής. Με αυτόν τον τρόπο, αυτή είναι η ευκαιρία σας να συμβάλλετε στη χάραξη πολιτικής.

Η Επιτροπή θα διαβουλεύεται χωριστά με τις εθνικές φορολογικές αρχές, τους εμπειρογνώμονες και άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους. Παρόλα αυτά, εάν εκπροσωπείτε κάποια από αυτές τις κατηγορίες, εξακολουθείτε να είστε ευπρόσδεκτοι να συμβάλλετε σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση.

Στόχος της διαβούλευσης

Ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι να καθοριστεί μια προσέγγιση για τη φορολογία της ψηφιακής οικονομίας. Η προσέγγιση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους στόχους της δικαιότερης και αποτελεσματικότερης φορολογίας, της στήριξης των δημόσιων εσόδων και των ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Θα πρέπει επίσης να διευκολύνει την αποτελεσματική φορολογία, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ μέσω της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Πώς να υποβάλλετε την απάντησή σας

Μπορείτε να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο κάνοντας κλικ στο πλαίσιο 'Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο' παρακάτω.

Το ερωτηματολόγιο διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Το ερωτηματολόγιο είναι προσιτό σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (παρακαλώ σημειώστε ότι λόγω της διαδικασίας μετάφρασης, εκτός από την αγγλική έκδοση, όλες οι γλωσσικές εκδόσεις θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο 2 εβδομάδες αργότερα, από τη στιγμή που θα αρχίσει η διαβούλευση).
Ορισμένες ερωτήσεις απαιτούν ειδικές γνώσεις και είστε ευπρόσδεκτοι να απαντήσετε μόνο σε μερικές από τις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται. Στο τέλος του ερωτηματολογίου θα έχετε τη δυνατότητα να ανεβάσετε έγγραφο εγγράφου / θέσης.

Αφού υποβάλετε τις απαντήσεις σας, μπορείτε να κατεβάσετε ένα αντίγραφο των ολοκληρωμένων απαντήσεων σας. Σε περίπτωση που έχετε πρόβλημα να συμπληρώσετε αυτό το ερωτηματολόγιο ή αν χρειάζεστε ιδιαίτερη βοήθεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε με: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δήλωση προστασίας απορρήτου

Όλες οι εισφορές που λαμβάνονται μπορούν να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Είναι σημαντικό να διαβάσετε τη συγκεκριμένη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που επισυνάπτεται σε αυτή τη διαβούλευση για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των προσωπικών δεδομένων και της συμβολής σας.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.