Χρηματοδοτήσεις

04 Οκτωβρίου 2022

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνουν τη δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση», προϋπολογισμού 73,2...

Χρηματοδοτήσεις ANKO

03 Οκτωβρίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης ανακοίνωσε την έναρξη από Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, της υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς Ενίσχυσης της Αγροδιατροφής...

Χρηματοδοτήσεις ANKO

27 Σεπτεμβρίου 2022

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει την έκδοση της απόφασης για την προκήρυξη της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την...

Νέα-Ανακοινώσεις ANKO

26 Σεπτεμβρίου 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) δημοσίευσε το πρώτο Εγχειρίδιο για την Πράσινη Συμφωνία, με έμφαση στην κλιματική προσαρμογή. Το εγχειρίδιο αποτελεί διαδραστική εργαλειοθήκη που παρέχει...

Διαγωνισμοί

23 Σεπτεμβρίου 2022

Κατά του Πίνακα επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της...

Εκδηλώσεις ANKO

22 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Θα ήταν μεγάλη τιμή και χαρά μας η παρουσία σας στην εκδήλωση που διοργανώνουμε, με θέμα: “Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε θέματα πολιτικής προστασίας, περιβάλλοντος και...

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΣ

(Παρουσίαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 09-02-2012.)

Η παράθεση του ισχύοντος Εθνικού και Ευρωπαϊκού Θεσμικού Πλαισίου σχετικά με τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων για την εφαρμογή του στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η αποτύπωση τυχόν περιορισμών και προϋποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Η εξέταση της Χωροταξικής κατανομής των αιολικών εγκαταστάσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που βρίσκονται σε αδειοδοτική διαδικασία στη ΡΑΕ ή σε επόμενο αδειοδοτικό στάδιο (αποτύπωση αδειών παραγωγής ή αιτημάτων για άδειες παραγωγής). Εκτίμηση του μεγέθους τους σε συνάρτηση με τους Εθνικούς στόχους σε ότι αφορά την ανάπτυξη ΑΠΕ.

Προτάσεις μέτρων που μπορούν να προταθούν στη φάση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικών εγκαταστάσεων.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.