Χρηματοδοτήσεις

04 Οκτωβρίου 2022

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνουν τη δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση», προϋπολογισμού 73,2...

Χρηματοδοτήσεις ANKO

03 Οκτωβρίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης ανακοίνωσε την έναρξη από Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, της υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς Ενίσχυσης της Αγροδιατροφής...

Χρηματοδοτήσεις ANKO

27 Σεπτεμβρίου 2022

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει την έκδοση της απόφασης για την προκήρυξη της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την...

Νέα-Ανακοινώσεις ANKO

26 Σεπτεμβρίου 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) δημοσίευσε το πρώτο Εγχειρίδιο για την Πράσινη Συμφωνία, με έμφαση στην κλιματική προσαρμογή. Το εγχειρίδιο αποτελεί διαδραστική εργαλειοθήκη που παρέχει...

Διαγωνισμοί

23 Σεπτεμβρίου 2022

Κατά του Πίνακα επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της...

Εκδηλώσεις ANKO

22 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Θα ήταν μεγάλη τιμή και χαρά μας η παρουσία σας στην εκδήλωση που διοργανώνουμε, με θέμα: “Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε θέματα πολιτικής προστασίας, περιβάλλοντος και...

Logo image

Η πολιτική για την Περιφερειακή και Τοπική ανάπτυξη στοχεύει:

  • στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, με την ενσωμάτωση
  • της στρατηγικής της Λισσαβόνας
  • της στρατηγικής της Γκέτενμποργκ
  • για την ανταγωνιστικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη

Η ανάπτυξη της υπαίθρου – αγροτική ανάπτυξη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και αναπόσπαστο τμήμα της αναπτυξιακής διαδικασίας στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και στην περιοχή μας, καθόσον πρόκειται για διαδικασία Περιφερειακής ανάπτυξης.

Τα προγράμματα είναι τα μέσα για να επιτευχθεί ο στόχος, δηλαδή η περιφερειακή ανάπτυξη, με ίσες ευκαιρίες για όλους και σ’ ένα περιβάλλον δημιουργίας.

Αυτή ακριβώς η λογική αποτυπώνεται και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) της Ελλάδας 2007-2013 το οποίο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και από το οποίο θα αντληθούν οι αναγκαίοι πόροι για την υλοποίηση της στρατηγικής για την «Ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη Δυτ. Μακεδονίας».

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.