• Ecotours
  Ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών μετατρέποντάς τες σε εργαστήρια
  για τη συν-ανάπτυξη κυκλικών και βιώσιμων τουριστικών οικοσυστημάτων
 • Επιχειρημάτικα πάρκα
  Συμμετέχουμε. Συνδιαμορφώνουμε το αύριο
  Θεματικά Επιχειρηματικά Πάρκα
  Δυτικής Μακεδονίας
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
 • Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ
 • LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
  LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
  Σχεδιάζουμε μαζί το νέο πρόγραμμα
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη


Leader


 


Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη χώρα της Ένωσης, ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων στην Ε.Ε

Πληρωμές, δάνεια & επενδύσεις

Σύσταση & επέκταση επιχείρησης


geodm.gr

image Τις νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες εγγραφής στο ΓΕΜΗ, την κατάθεση εμπορικού σήματος και κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας, όπως και τη δημιουργία νέας πλατφόρμας δημοσίων συμβάσεων  παρουσίασαν χτες, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νίκος Δένδιας και οι αρμόδιοι Υφυπουργοί Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ.κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος και Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, καθώς και οι Γενικοί Γραμματείς, Εμπορίου κ. Στέφανος Κομνηνός και Βιομηχανίας και Καταναλωτή κ. Γιώργος Στεργίου. Προηγήθηκαν οι ανακοινώσεις του ΥΠΑΑΝ κ. Νίκου Δένδια και του ΥΦΥΠΑΑΝ κ. Νότη Μηταράκη για τη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στην έκθεση "Doing Business - 2015"

 • Τι αλλάζει στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Από σήμερα, 30/10/2014 τίθενται σε ισχύ η Υπουργική Απόφαση και δίνεται προθεσμία 2 ακόμη μήνες στην κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας να προσαρμόσει το ηλεκτρονικό της σύστημα ώστε οι επιχειρηματίες από το γραφείο τουςνα μπορούν να υποβάλλουν και να ενημερώνουν το Γενικό Εμπορικό Μητρώο για τις μεταβολές που πραγματοποιούνται στην εταιρική τους μορφή. Πρακτικά αυτό σημαίνει μείωση κόστους για την κάθε επιχείρηση, μείωση της γραφειοκρατίας και απαλλαγή από επαφή με τρίτα πρόσωπα. Από την άλλη, διευκολύνει ιδιαίτερα τη Διοίκηση, διευκολύνει ιδιαίτερα τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ και τα Επιμελητήρια και τις Περιφέρειες, τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης της κάθε Περιφέρειας οι οποίες θα διαχειρίζονται ηλεκτρονικά από εκεί και πέρα αυτή τη μεταβολή. Η 2η διευκόλυνση μέσα από αυτή την ηλεκτρονικοποίηση είναι η έκδοση των πιστοποιητικών. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν το Γενικό Εμπορικό Μητρώο για να εκδίδουν πιστοποιητικά της εταιρικής τους κατάστασης, ώστε α) να ενημερώνει τις Τράπεζες γι' αυτό και β) να συμμετέχουν σε δημόσιες συμβάσεις ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή με κάποιο δημόσιο φορέα.Αυτό το πιστοποιητικό εφ' εξής θα προκύπτει ηλεκτρονικά. Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά και θα λαμβάνεται ψηφιακά υπογεγραμμένο κατ' ευθείαν στο γραφείο της επιχείρησης. Συνεπώς εφεξής δεν θα χρειάζεται καμία απολύτως, παρουσία φυσικού προσώπου ή διακίνηση χαρτιού, για τη σημαντική αυτή επιχειρηματική διευκόλυνση. Το υπουργείο προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να επισκεφθούν το www.businessregistry.gr  ή το www.businessportal.gr  και να βρουν, σε ζωντανό χρόνο, την κατάσταση κάθε επιχείρησης: την έδρα της, το Δ.Σ. της, όλα τα στοιχεία μεταβολών.Εμπορικά σήματα και βιομηχανική ιδιοκτησία. Ήδη με τον 4072/2012, το Νόμο ο οποίος άλλαξε εντελώς το νομικό πλαίσιο για την διεξαγωγή της διαδικασίας απονομής του σήματος, δόθηκε η δυνατότητα για μετάβαση στην ηλεκτρονικοποίηση.  Από αυτή την εβδομάδα οι επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν, θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση για την απονομή σήματος, με ένα πολύ απλό τρόπο: επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Υπουργείου, πληρώνοντας ηλεκτρονικά μέσα από το ηλεκτρονικό παράβολο την Υπηρεσία που έχει ήδη διαθέσιμη το Υπουργείο Οικονομικών και να αποκτήσουν έτσι το σήμα τους χωρίς καμία χρονοτριβή, χωρίς καμία εμπλοκή τρίτου. Ετσι επιτυγχάνεται εξοικονόμηση αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ετησίως και το εμπορικό σήμα γίνεται πιο προσβάσιμο.Σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα δημοσίων συμβάσεων.

Από την 1η Οκτωβρίου του 2014 το σύνολο της γενικής κυβέρνησης είναι υποχρεωμένο να εκτελεί τους διαγωνισμούς σε προϊόντα και υπηρεσίες άνω των 60.000 € μέσα από το σύστημα www.promitheus.gov.gr

Μπορεί ο κάθε πολίτης να δει από κοντά κάθε αναθέτουσα Αρχή της χώρας, αυτή τη στιγμή είναι εγγεγραμμένες άνω των 3.000 αναθετουσών Αρχών και να ενημερωθεί για οποιαδήποτε διαδικασία αφορά σε δημόσια σύμβαση, το αίτημα του κάθε φορέα ότι θέλει να αγοράσει κάτι ή θέλει να κατασκευάσει κάτι, την έγκριση αυτού του αιτήματος και στη συνέχεια σε ποιον έχει απονεμηθεί και έναντι ποίου τιμήματος.

Αυτή η πληροφορία είναι διαθέσιμη στον κάθε Έλληνα πολίτη. Είναι πολύ σημαντική πληροφορία που ενισχύει τη διαφάνεια, είναι πολύ σημαντική πληροφορία που ενισχύει τον ανταγωνισμό. Μπορούν πλέον οι επιχειρήσεις με απλά βήματα να γνωρίζουν ποιος πρόκειται να προκηρύξει ένα διαγωνισμό και για ποιο ποσό και ποιου αντικειμένου. Να προετοιμαστούν και να συμμετέχουν σε αυτόν, ώστε τελικά να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να έχουμε καλύτερο προϊόν, καλύτερη υπηρεσία, καλύτερο τελικό αποτέλεσμα στο δημόσιο έργο αλλά και χαμηλότερη τιμή.

Στο www.promitheus.gov.gr είναι διαθέσιμο το κεντρικό ηλεκτρονικό Μητρώο δημοσίων συμβάσεων και είναι και διαθέσιμη η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών και ηλεκτρονικής διαχείρισης των διαγωνισμών. Έως σήμερα, σε αυτή την πλατφόρμα έχουν υλοποιηθεί πάνω από 160 διαγωνισμοί, 1.200 οικονομικοί φορείς, 1.200 επιχειρήσεις, έχουν ήδη εγγραφεί και συμμετέχουν στους διαγωνισμούς αυτούς ή ετοιμάζονται να συμμετάσχουν και έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από 3.000 δημοσίους υπαλλήλους στη διαχείριση αυτού του συστήματος.

Δείτε αναλυτικά τη συνέντευξη-παρουσίαση των εκπροσώπων του υπουργείου,εδώ.

*Η παρουσίαση των νέων αλλαγών σε ppt, επισυνάπτεται.

ΑΝΚΟ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε., μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas, 24610.24022 & 24610.27946 (εσωτ. 676,677), e-mail: info@anko-eunetwww.anko.gr & www.anko-eunet.gr, fax:24610.40210, Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη. 


ANKO AE Social Media

 

ANKO SA Facebook  ANKO SA LinkedIn  ANKO SA Instagram  ANKO SA Youtube

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.